در حال مشاهده : اخبار شیعه

برگشت به عقب
 • وحدت شیعه و سنی در جزیره خارگ محکم و ناگسستنی است

  وحدت شیعه و سنی در جزیره خارگ محکم و ناگسستنی است
  1
 • قرآن تغذیه‌کننده همه ابعاد وجودی انسان است

  قرآن تغذیه‌کننده همه ابعاد وجودی انسان است
  1
 • ضرورت تبیین تمایز دیدگاه شیعه با طالبان در فریضه امر به معروف

  ضرورت تبیین تمایز دیدگاه شیعه با طالبان در فریضه امر به معروف
  1
 • مراسم تحکیم وحدت بزرگان اهل سنت و تشیع در خارگ برگزار شد

  مراسم تحکیم وحدت بزرگان اهل سنت و تشیع در خارگ برگزار شد
  1
 • مرزهای ایران در دوره صفویه تثبیت و تحکیم یافت

  مرزهای ایران در دوره صفویه تثبیت و تحکیم یافت
  1
 • دولت روسیه ارتباط خوبی با مسلمانان دارد

  دولت روسیه ارتباط خوبی با مسلمانان دارد
  2
 • زبان و اقوام فرصت تحکیم هویت شیعی است

  زبان و اقوام فرصت تحکیم هویت شیعی است
  2
 • هویت شیعی آذری‌ها وجه ممتاز آنهاست

  هویت شیعی آذری‌ها وجه ممتاز آنهاست
  1
 • برگزاری اجلاسیه مدیران مدارس علمیه اهل سنت و مدارس علمیه تهران

  برگزاری اجلاسیه مدیران مدارس علمیه اهل سنت و مدارس علمیه تهران
  2
 • دانشگاه مذاهب اسلامی محلی برای تربیت سردمداران امت واحده باشد

  دانشگاه مذاهب اسلامی محلی برای تربیت سردمداران امت واحده باشد
  2
 • آغاز رسمی نمازجمعه در ایران از دوران حکومت صفوی

  آغاز رسمی نمازجمعه در ایران از دوران حکومت صفوی
  3
 • علامه سید عبدالحسین شرف الدین و مسئله وحدت اسلامی

  علامه سید عبدالحسین شرف الدین و مسئله وحدت اسلامی
  7