ورود:::عضویت

در حال مشاهده : بخش قرآنی

 • فراز زیبای سوره اسراء/ استاد محمد اللیثی

  فراز زیبای سوره اسراء/ استاد محمد اللیثی

 • فراز دلنشین و زیبای آیه 87-89 سوره شعراء/ استاد منشاوی

  فراز دلنشین و زیبای آیه 87-89 سوره شعراء/ استاد منشاوی

 • تلاوت ملکوتی سوره انعام/ استاد عبدالباسط

  تلاوت ملکوتی سوره انعام/ استاد عبدالباسط

 • تلاوت آیه 114 سوره طه/ استاد محمود علی البنا

  تلاوت آیه 114 سوره طه/ استاد محمود علی البنا

 • تلاوت زیبای سوره شمس/ استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

  تلاوت زیبای سوره شمس/ استاد شعبان عبدالعزیز صیاد

 • تلاوت آیه 49 سوره کهف/ استاد منشاوی

  تلاوت آیه 49 سوره کهف/ استاد منشاوی

 • تلاوت آیات8-12 سوره واقعه/ استاد غلوش

  تلاوت آیات8-12 سوره واقعه/ استاد غلوش

 • تلاوت آیه 36 سوره نمل با صدای استاد عبدالباسط

  تلاوت آیه 36 سوره نمل با صدای استاد عبدالباسط

 • فراز دلنشین آیه 34 سوره مبارکه نمل/ استاد عبدالباسط

  فراز دلنشین آیه 34 سوره مبارکه نمل/ استاد عبدالباسط

 • فراز زیبا از سوره انشقاق و سوره حمد/ استاد عبدالباسط

  فراز زیبا از سوره انشقاق و سوره حمد/ استاد عبدالباسط

 • صفحه اینستا