در حال مشاهده : بخش قرآنی

برگشت به عقب
 • فراز زیبا از سوره مبارکه حشر/ استاد سید محمدجواد حسینی

  فراز زیبا از سوره مبارکه حشر/ استاد سید محمدجواد حسینی
  1
 • تلاوت آیه 74 سوره فرقان توسط استاد سیدمحمدجواد حسینی

  تلاوت آیه 74 سوره فرقان توسط استاد سیدمحمدجواد حسینی
  1
 • تلاوت آیه 40-41 سوره ابراهیم توسط استاد شحات انور

  تلاوت آیه 40-41 سوره ابراهیم توسط استاد شحات انور
  2
 • تلاوت زیبایی از سوره نمل توسط استاد شحات انور

  تلاوت زیبایی از سوره نمل توسط استاد شحات انور
  2
 • فراز زیبایی از سوره غافر با صدای استاد حصان

  فراز زیبایی از سوره غافر با صدای استاد حصان
  1
 • تلاوت آیه 109 سوره کهف/ استاد سیدمحمدجواد حسینی

  تلاوت آیه 109 سوره کهف/ استاد سیدمحمدجواد حسینی
  1
 • تلاوت صوتی زیبای آیت الکرسی

  تلاوت صوتی زیبای آیت الکرسی
  3
 • تلاوت آیه 24-25 سوره ذاریات توسط استاد مصطفی اسماعیل

  تلاوت آیه 24-25 سوره ذاریات توسط استاد مصطفی اسماعیل
  4
 • ‏‎تلاوت فرازی از سوره یوسف/ استاد مصطفی اسماعیل

  ‏‎تلاوت فرازی از سوره یوسف/ استاد مصطفی اسماعیل
  6
 • تلاوت زیبای سوره مبارکه حمد/ محمود شحات انور

  تلاوت زیبای سوره مبارکه حمد/ محمود شحات انور
  6
 • فرازی زیبای از سوره حاقه/ حامد علیزاده

  فرازی زیبای از سوره حاقه/ حامد علیزاده
  8
 • قله های تلاوت/ استاد کامل یوسف بهتیمی

  قله های تلاوت/ استاد کامل یوسف بهتیمی
  3