در حال مشاهده : شعر و ادب

برگشت به عقب
 • دلتنگ نجف/ شعرخوانی سید حمید برقعی

  دلتنگ نجف/ شعرخوانی سید حمید برقعی
  1
 • نماهنگ «مادر» با صدای صابر خراسانی

  نماهنگ «مادر» با صدای صابر خراسانی
  2
 • جرعه جرعه غم چشید و ذره ذره آب شد/ شعرخوانی فاطمیه: صابر خراسانی

  جرعه جرعه غم چشید و ذره ذره آب شد/ شعرخوانی فاطمیه: صابر خراسانی
  6
 • شعرخوانی زیبای دکتر انوشه درباره خدای زیبایی ها

  شعرخوانی زیبای دکتر انوشه درباره خدای زیبایی ها
  5
 • وقت است که باز آیی…/ شعرخوانی زیبای مهدوی

  وقت است که باز آیی…/ شعرخوانی زیبای مهدوی
  5
 • دیر آمدم دیر آمدم در داشت می سوخت/ اشک رهبری در شعرخوانی فاطمیه

  دیر آمدم دیر آمدم در داشت می سوخت/ اشک رهبری در شعرخوانی فاطمیه
  11
 • شعرخوانی علیرضا قزوه در کنگره «سردار سربداران»

  شعرخوانی علیرضا قزوه در کنگره «سردار سربداران»
  6
 • پیغمبری با جان عاشق کار داری…/ استوری حضرت رسول اکرم(ص)

  پیغمبری با جان عاشق کار داری…/ استوری حضرت رسول اکرم(ص)
  5
 • شعر طنز «پدر مسلمین درآمد که»/ ناصر فیض

  شعر طنز «پدر مسلمین درآمد که»/ ناصر فیض
  5
 • شعر طنز کرونایی با لهجه قمی

  شعر طنز کرونایی با لهجه قمی
  6
 • آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند/ شعرخوانی استاد شهریار

  آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند/ شعرخوانی استاد شهریار
  5
 • ای خدا روزهای دشواری است/ مجید تال

  ای خدا روزهای دشواری است/ مجید تال
  7